Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

Pierwsze zachowane księgi ocen w Szkole Podstawowej w Dąbrowie pochodzą z roku szkolnego 1921/22. Wszystko więc na to wskazuje, że szkoła liczy sobie 94 lata.

Jej struktura organizacyjna oraz obsada kadrowa w latach 1921-1962 wygląda następująco:

Lata szkolne Liczba oddziałów Liczba sal Kierownik-Dyrektor Kadra pedagogiczna
1921/1923 3 1 Helena Głowacka Helena Głowacka
1923/1925 4 1 Helena Głowacka Helena Głowacka
1925/1927 Uczniowie uczęszczali do Szkoły Podstawowej w Pawłowie.
1927/1928 2 1 Władysław Szczepański Władysław Szczepański
1928/1930 3 1 Władysław Szczepański Władysław Szczepański
1930/1932 4 1 Władysław Szczepański Władysław Szczepański
1932/1933 4 1 Helena Jeżewska Helena Jeżewska
1933/1934 3 1 Szymon Wrzosek Szymon Wrzosek
1934/1936 3 1 Dymitr Fedosiuk Dymitr Fedosiuk
1936/1938 3 1 Dymitr Fedosiuk Dymitr Fedosiuk
Helena Danczyszyn
1938/1941 5 2 Dymitr Fedosiuk Dymitr Fedosiuk
Helena Danczyszyn
1942/1946 5 2 Zofia Łaczek Zofia Łaczek
1946/1948 5 2 Zofia Łaczek Zofia Łaczek
Krystyna Wojciechowska
1948/1950 5 2 Zofia Łaczek Zofia Łaczek
Krystyna Wojciechowska
Maria Lizner
1950/1953 7 4 Zofia Łaczek Zofia Łaczek
Danuta Kalinowska
Czesław Lorecki
Jan Kapica
Krótko pracowali:
Chmielewski,
Witkowski,
Lange,
Wiśnios
1953/1960 7 4 Zofia Łaczek Zofia Łaczek
Danuta Kalinowska
Czesław Lorecki
Jan Kapica
Anna Marzec
Maria Zak
1960/1962 7 4 Zofia Łaczek Jak wyżej

W wyniku zmiany organizacyjnej systemu szkolnictwa w Polsce w roku szkolnym 1966/1967, w Szkole Podstawowej w Dąbrowie powstała klasa VIII. Podwyższony stopień organizacyjny szkoły, a przy tym zwiększona ilość nauczycieli, utrudnia ujęcie danych w formie tabeli. Dalsza prezentacja szkoły będzie więc miała charakter opisowy. Kiedy zasłużona kierownik szkoły-pani Zofia Łaczek odeszła na emeryturę, funkcję kierownika objął Daniel Szymański. Pełnił ją do sierpnia 1970r. (na krótko zastąpiła go żona Zofia). Grono nauczycielskie tworzyli wówczas: Daniel i Zofia Szymańscy, Natalia Hamera, Irena Kosmala, Maria Zapała, Janina Zdyb i Genowefa Kutera.

Od 1 września 1970r. do 31 sierpnia 1992r. kierownictwo szkoły objął Stanisław Zięba. Grono pedagogiczne tworzyli m. in. Leokadia Garbacz (zm. W 2002r), Alicja Grudziecka,, Anna Lasota- Lesiak, Jadwiga Lefek, Joanna Loranty, Elżbieta Knap, Ewa Kulesza- Mroczek, Jan Kwiecień, Zofia Tofil, Teresa Wietrzyńska.

W latach 80- tych grono pedagogiczne tworzyli: Alicja Grudziecka, Elżbieta Celuch, Urszula Ludwik-Głowacka, Eligiusz Gołaszewski, Jolanta Gołębiewska, Anna Maciąg, Maria Rej-Kurek, Henryka Pocheć, Roman Topolski, Grażyna Turek, Izabela Pocheć.

Lata 1992 -2002 okres kierowania placówką przez panią Alicję Grudziecką. Część grona pedagogicznego z różnych powodów odeszła, a nowo zatrudnieni to: Justyna Ciepielewska, Lidia Gulba, Bernadeta Gwardyś, Monika Rużycka-Dygas, Dariusz Dygas.

Lata 2002-2012 to okres kierowania placówką przez pana Dariusza Dygasa, a od roku szkolnego 2012/13 dyrektorem szkoły jest Dorota Grudnicka-Glina. Grono pedagogiczne obecnie przedstawia się następująco: Elżbieta Celuch, Justyna Ciepielewska, Lidia Gulba, Bernadeta Gwardyś, Alicja Kosmala, Monika Rużycka-Dygas, Ewa Schalenberg, Agnieszka Spadło, Izabela Pocheć, Grażyna Turek, Anna Walendzik, Monika Wojtan-Pożoga

Baza szkoły.

Od początku swojego istnienia, aż do sierpnia 1962r. szkoła nie posiadała własnej siedziby. Nauka odbywała się w wynajmowanych izbach chłopskich u następujących gospodarzy: Kacpra Grudzieckiego i Franciszka Pytla. Zarówno warunki nauki jak i warunki mieszkaniowe nauczycieli były wręcz tragiczne. Okres II wojny światowej był dla szkolnictwa szczególnie bolesny. Była wprawdzie zgoda okupanta na funkcjonowanie szkół powszechnych o ograniczonym programie nauczania, ale nauczyciele znaleźli się wśród grup zawodowych przeznaczonych do eksterminacji. Po wojnie szkoła kontynuowała swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą w bardzo trudnych warunkach lokalowych, co było jedną z przyczyn dużej rotacji wśród nauczycieli.

Początek lat 60-tych to okres budowy nowej szkoły we wsi Dąbrowa.18 sierpnia 1962r oddano do użytku nowy budynek. Był on wykonany z cegły, którą później otynkowano. Nowa szkoła posiadała 4 sale lekcyjne, holl, 2 szatnie, pokój nauczycielski. Na piętrze budynku znajdowały się mieszkania służbowe. W 1970 r. dobudowano drugą część budynku, zawierającą 2 sale lekcyjne, korytarz i gabinet dyrektora. Jednocześnie powstało boisko sportowe, które w latach 90-tych pokryto nawierzchnią asfaltową. W wyniku zmian organizacyjnych systemu szkolnictwa w Polsce w roku szkolnym 1966/67, szkoła z siedmioklasowej, stała się ośmioklasową. Na początku lat 70- tych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami większość sal lekcyjnych zamieniono w klasopracownie. Powstały klasopracownie: geograficzna, zajęć praktyczno- technicznych i fizyczno-chemiczna.

W latach 80- tych w okresie wakacyjnym szkoła organizowała półkolonie dla dzieci, które nie miały możliwości wyjazdu na wakacje..

Przemiany jakie zaszły w naszym kraju po 1989 roku stworzyły korzystny klimat dla rozwoju oświaty na wsi. Na mocy ustawy o reformie oświaty od 1993r gmina stała się dla szkół organem prowadzącym. Szkoła w Dąbrowie, podobnie jak wszystkie w gminie unowocześniła się i wypiękniała. Gdy w roku szkolnym 1992/93 dyrektorem szkoły została Alicja Grudziecka, przeprowadzono szereg prac remontowych. W budynku urządzono sanitariaty, doprowadzono wodę i skanalizowano go. Zamontowano kotłownię gazową. Piętro budynku zaadoptowano na cele dydaktyczne. We wrześniu 2001r. oddano do użytku salę korekcyjną o wymiarach 12m x 18m. Powstała pracownia komputerowa. Wymieniono też drewniane podłogi na płytki ceramiczne. Nowe oblicze zyskały też boiska: do gry w piłkę nożną oraz siatkówki i koszykówki.

W 2002 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Nowy dyrektor Dariusz Dygas kontynuował dzieło swojej poprzedniczki. Jego dokonania to kompletne wyposażenie sali gimnastycznej i komputeryzacja szkoły ( w 2005r. oddano do użytku nowoczesną pracownię komputerową, sfinansowaną ze środków unijnych). W 2009 roku wymieniono w budynku wszystkie okna, w hollu położono płytki, w dwóch salach lekcyjnych podłogi. W 20011r. budynek został ocieplony i otrzymał nową elewację.

W roku szkolnym 2012/15 funkcję dyrektora szkoły objęła Dorota Grudnicka- Glina. Pod jej kierownictwem dobra passa szkoły trwa nadal. W stosunkowo niedługim przecież okresie dokonano szereg poważnych przedsięwzięć. Oto one: nowoczesny plac zabaw dla dzieci, zorganizowanie przedszkola unijnego, wyposażenie w nowoczesną bazę dydaktyczną oddziału przedszkolnego, zakup tablicy interaktywnej, wybudowanie funkcjonalnego parkingu z miejscami postojowymi i miejscami na rowery.

Rozwój materialny szkoły szedł w parze z systematycznym podwyższaniem kwalifikacji pracujących w niej nauczycieli. Wszyscy mają wyższe wykształcenie magisterskie, które systematycznie uczestniczą różnych formach doskonalenia zawodowego.

Tak sprzyjające warunki przyniosły znaczące efekty w pracy szkoły. Były to osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych   na szczeblu gminy, rejonu i województwa. W roku 1997 i 1998 uczniowie klasy VIII zajęli I miejsce na szczeblu powiatowym w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Znaczne sukcesy osiągali też w konkursach poezji ludowej, ortograficznych i recytatorskich oraz zawodach sportowych( tenis stołowy, piłka nożna). Zespół taneczny ,,Kowbojki” zajął I miejsce w rejonowym przeglądzie i otrzymał nominację do Wojewódzkiego Przeglądu Harcerskich Spotkań z Kulturą w 2001 r. W 2002r. uczennica klasy IV Olga Rużycka zajęła I miejsce w województwie świętokrzyskim w Międzynarodowym Konkursie ,,Kangur” i w nagrodę pojechała do Legolandu w Danii.

Uczniowie naszej szkoły zdobywali wysokie lokaty w konkursach; recytatorskich, czytelniczych, językowych, matematycznych i sportowych.

Niezwykłym wydarzeniem w życiu szkoły, było nadanie jej imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które miało miejsce 28.10.2006r. Był to hołd oddany pamięci wielkiego Polaka, który w bardzo trudnym okresie zmagań narodu polskiego z wrogim ideologicznie systemem, umiejętnie kierował kościołem i dzielnie bronił jego autonomii i niezależności, a także wolności i poszanowania praw człowieka. Na tę okazję powstał hymn szkoły. Z pomocą rodziców i sponsorów ufundowano sztandar szkoły i pamiątkową tablicę, która znajduje się w holu budynku szkolnego.

Ostatnia modyfikacja: 21.11.2015 20:51