Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie
Dąbrowa 58, 27-225 Pawłów
województwo świętokrzyskie
tel./fax 41 272 15 30
http://spdabrowa.pax.waw.pl
e-mail: szkdab@op.pl

Ostatnia modyfikacja: 26.04.2014 14:53