Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 i nauczyciele dyżurujący

16.10.2017 r. Bernadeta Gwardyś,  Agnieszka Jędrzejczyk-Skimina

22.12.2017 r. Magdalena Latała, Paulina Sikora

30.04.2018r.  Alicja Kosmala, Justyna Ciepielewska

02.05.2018 r. Anna Rutkowska, Izabela Kusiak

04.05.2018 r. Izabela Pocheć

01.06.2018 r. Lidia Gulba, Grażyna Turek

W dniach: 16.10.2017r., 22.12.2017 r., 30.04.2018r. ,02.05.2018r., 04.05.2018 r. 01.06.2018r. szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze w godz. 09.00-12.00

Ostatnia modyfikacja: 03.11.2017 20:05