Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący Prezydium RR – Ewelina Tokarska

Z-ca przewodniczącego Prezydium RR – Elżbieta Gwardyś

Członek Prezydium RR – Emilia Stępień

Członek Prezydium RR – Małgorzata Maj

 

 

Ostatnia modyfikacja: 03.11.2017 19:19