Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DĄBROWIE
ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych  oraz klasy pierwszej na rok szkolny
2018/2019 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

dzieci 3 –  4 letnich oraz 5 – 6 letnich
01.03.2018r. – 26.03.2018 r.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 dzieci 3 – 4 oraz 5 – 6 letnie, pragnące rozpocząć edukację przedszkolną od godz. 8.00 do godz.15.00

29.03.2018r. – do godz.15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

30.03.2018r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji  – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły godz.15.00.

09.04.2018r. – do godz.15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

10.04.2018r. – do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW WRAZ Z  DZIEĆMI NA TYDZIEŃ OTWARTY
W ODDZIALE PLUSZOWEGO NIEDŹWIADKA
19 – 23.03.2018 r.
w godz. od 9.00 do 12.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

01.03.2018r. – 26.03.2018r.
Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, pragnące rozpocząć edukację przedszkolną od godz. 8.00 do godz.15.00.

29.03.2018r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

30.03.2018r. – do godz.15.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do klasy pierwszej zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły).

09.04.2018r. – do godz.15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

10.04.2018r. – do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Dodatkowe informacje pod nr tel. 41 272 15 30

 

Plik do pobrania: 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/448/18 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 11/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wnioski:

Zgłoszenie do klasy pierwszej SP

Wniosek do przedszkola oddziału przedszkolnego w publicznej szkole

Oświadczenie nr 1 samotne wychowywanie

Oświadczenie nr 2 zatrudnienie

Oświadczenie nr 3 starsze rodzeństwo

Oświadczenie nr 4 zamieszkanie

Oświadczenie nr 5 podatek

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego  Pluszowego Niedzwiadka

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego klasa 0

Ostatnia modyfikacja: 15.02.2018 20:00